2,7 miljoen voor scholenbouw Barneveld

De gemeente Barneveld reserveert dit jaar een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro voor onderwijshuisvesting. Dat bedrag komt bovenop de eerder al gereserveerde twee miljoen euro voor nieuwbouw van de Julianaschool in Barneveld. Grootste nieuwe kostenpost is een reservering van 1,5 miljoen euro voor nieuwbouw van De Hoeksteen in Voorthuizen.

Dat zijn de twee eerstvolgende nieuwe basisscholen die in de gemeente Barneveld gebouwd zullen worden. De Julianaschool verhuist van de Dr. Albert Schweitzerlaan naar de Wethouder Rebellaan, zo is eerder besloten. De school opent na de zomervakantie volgend jaar op het huidige hoofdveld van Mixed Hockeyclub Barneveld (MHCB). De Hoeksteen verhuist van de Veldkampstraat naar de Wikselaarseweg, in combinatie met het nieuwe onderkomen van ‘t Trefpunt. Deze school opent op zijn vroegst eind 2018 of begin 2019. De bestemmingsplanprocedure hiervoor moet nog starten.

Voor beide schoolplannen moet de gemeente nu extra geld investeren, in totaal komt er ruim 260.000 euro aan kosten bij. Door vertraging in de plannen én door het stijgende prijspeil dat voor dit soort voorzieningen van toepassing is, is het extra budget nu nodig, wanneer je geen concessies wilt doen aan de onderwijskwaliteit, stelt het college van burgemeester en wethouders. Dat stijgende prijspeil is dan weer een gevolg van economisch herstel.

Een andere investering binnen het programma onderwijshuisvesting betreft een bedrag van ruim 90.000 euro voor de Rehobothschool in Kootwijkerbroek. Het gaat hierbij om bekostiging van een uitbreiding, die de school eerder bij de nieuwbouw al realiseerde en voorfinancierde. Andere kosten betreffen vooral financiering van nieuw meubilair op onder meer de Prinses Amaliaschool, de beide Ds. J. Fraanjescholen en de Fontein in De Burgt.

Na 2017 komen er weer nieuwe kosten aan. Zo zijn er toekomstige plannen voor een nieuwe school in de Barneveldse wijk Veller, moet er een nieuw combinatiegebouw komen voor Het Anker in Zwartebroek en De Zaaier in Terschuur en zijn er nieuwbouwplannen voor de Ds. J. Fraanjeschool aan de Lijsterstraat in Barneveld. Ook een uitbreidingsplan voor De Meerwaarde in Barneveld wordt momenteel besproken, kosten daarvoor zijn nu geraamd op globaal een half miljoen euro.

Voor de meeste plannen zijn al reserveringen opgenomen, maar zal waarschijnlijk door het stijgende prijspeil een totaalverhoging van ruim een half miljoen euro te verwachten zijn, zo meldt het college. Concrete plannen voor deze nieuwe scholen volgen op een later moment.

Bron: Barneveldse Krant