Abscis Architecten

Campus KA Ninove

Voor de scholencampus van het Gemeenschapsonderwijs in Ninove werd in eerste instantie een masterplan opgesteld. In dit masterplan werd een totaalvisie ontwikkeld die werd opgesplitst in drie fasen. De eerste fase van dit masterplan behelst het bouwen van een basisschool, een middenschool en een labogebouw. Tijdens de opmaak van het masterplan werden een aantal knelpunten blootgelegd die de potentiële kwaliteit van de campus sterk verminderen.

De campus bevindt zich in het binnengebied van een bouwblok in het centrum van de stad, opgesloten achter bestaande woningen langs de Dreefstraat en Astridlaan. Een kwalitatieve presentatie van de campus aan de straatzijde ontbreekt. Het enige gezicht naar de omgeving is de verkommerde bebouwing langs de Dreefstraat en de twee bestaande parkingzones. Het prachtig groene binnengebied is nauwelijks zichtbaar vanaf straat en het terrein wordt sterk versnipperd door de ‘tijdelijke’ paviljoenen en klascontainers.

In de voorgestelde visie wordt door middel van twee nieuwe gebouwen een oplossing aangeboden. Het Atheneum en middenschool krijgen een meer stedelijk gezicht aan de statige Astridlaan terwijl de nieuwe basisschool samen met de bestaande kleuterschool een zachtgroen identiteit krijgen aan de smallere Dreefstraat. Het groene binnengebied wordt hersteld en door middel van langse doorzichten en doorgetrokken wandelassen.

Ondanks de sterk verschillende morfologie van de nieuwe gebouwen is er getracht een samenhang te ontwikkelen die de campus als geheel vorm geeft en versterkt. Een heldere en identieke materialisatie voor de verschillende nieuwe gebouwen was het belangrijkste middel om dit te bewerkstelligen. De gevels worden opgetrokken in een rood/bruin-grijs genuanceerde baksteen met geel aspect als toenadering tot de bestaande bebouwing op de campus.

Het hekwerk dat de campus aan de twee straten afsluit heeft een sterke visuele impact en is specifiek vormgegeven.

Download PDF – Campus KA Ninove

Meer informatie op de website van Abscis Architecten

Foto’s: Toon Grobet