Amsterdam investeert in 2016 10 miljoen in gezonde schoolgebouwen (NL)

De gemeente Amsterdam heeft het uitvoeringsplan Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2016 vastgesteld. Dit jaar krijgen 30 scholen een gezond binnenklimaat.

Voor het verbeteren van de schoolgebouwen is 11,5 miljoen beschikbaar, waarvan 1,5 miljoen door de schoolbesturen wordt bijgedragen. Het uitvoeringsplan is onderdeel van de ambitie om van 2015-2018 111 Amsterdamse schoolgebouwen te voorzien van gezonde lucht. Scholen die in de fijnstofzone liggen, hebben voorrang.

In 2015 zijn al 20 schoolgebouwen aangepakt, waardoor leerlingen en leerkrachten in 275 lokalen een gezonder binnenklimaat hebben. In 2016 komen daar nog eens 400 lokalen bij.

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Een schoon en fris binnenklimaat is cruciaal voor het onderwijs. Aangetoond is dat kinderen en leraren die werken in een goed binnenklimaat beter presteren. Het concentratievermogen stijgt en het ziekteverzuim daalt. Alle reden dus om in Amsterdam fors te investeren in gezonde scholen.”

Ventilatiesystemen en zonnepanelen op het dak

Leslokalen worden voorzien van een ventilatiesysteem. Het toegenomen energieverbruik als gevolg van het ventilatiesysteem en het onderhoud wordt gecompenseerd door zonnepanelen en energiebesparende verlichting zodat het schoolbestuur geen hogere kosten krijgt na aanpak van het gebouw. De maatregelen passen in de ambitie van het college om de stad duurzaam te maken met innovatieve maatregelen (Agenda Duurzaamheid).

Voortgezet onderwijs volgt

Omdat scholen in het voortgezet onderwijs meestal groter zijn en van gebruik hebben dan basisscholen, vereist dit een andere aanpak. Een pilot die nu op twee VO-gebouwen draait moet inzicht geven in de beste manier om deze schoolgebouwen aan te pakken. Na de zomer zijn daarvan de resultaten bekend. Vanaf 2017 kunnen dan ook de VO-scholen meedoen aan het project Gezonde Schoolgebouwen.

Bron: Gemeente Amsterdam