Architecten|en|en

Project: Campus 013 Tilburg

Het gebouw biedt onderdak aan vmbo-k onderwijs en is vormgegeven als ensemble samen met het naastgelegen ROC op de Stappegoor Campus in Tilburg. De entree bevindt zich dan ook aan de zijde van de campus, waardoor een alzijdig gebouw is ontstaan. Het ontwerp is opgezet als split-level volume, met daar omheen bouwlagen in verschillende hoogten, waardoor de verschillende programmaonderdelen op een goede wijze gehuisvest kunnen worden en flexibiliteit bieden richting de toekomst.

Het onderwijsprogramma kent een breed aanbod; naast theorievakken zijn techniek, horeca, zorg & welzijn, groen, dierverzorging, economie, handel en logistiek beeldbepalende onderdelen. De nadruk ligt op een doorlopende leerlijn richting mbo. Door de locatie naast het bestaande ROC gebouw is deze relatie ook fysiek aanwezig in de vorm van een loopbrug.

Centraal bevinden zich de entree en de aula, waardoor korte looplijnen ontstaan. Door de entree te combineren met de kas van de sector groen, ontstaat een bijzonder geheel dat licht en lucht brengt in het hart van het gebouw. Rondom deze entreehal zijn alle sectoren gelegen, waardoor visuele relaties ontstaan en tevens op een natuurlijke wijze een overgang van druk naar rust gecreëerd wordt.

De ervaring leert dat ongeveer iedere 7 jaar een wijziging in de visie op onderwijs plaatsvindt, het is dan ook belangrijk dat een gebouw dit kan accommoderen. Campus 013 is op een modulaire wijze opgezet in een structuur van kolommen met een minimum aan dragende wanden. De gevel-indeling maakt het mogelijk dat per 90cm een wand geplaatst kan worden. Enkel de ruimtes die minder onderhevig zijn aan wisselende visies zoals een aula of entree zijn vorm gegeven als specials.

In de verschijningsvorm is gekozen voor aansluiten op de naastgelegen ROC gebouwen met hun zwarte plint en witte opbouwen. In het ontwerp resulteert dit in een zwarte achterconstructie waarvoor een witte strekmetalen gevel is gespannen. Regenscherm, zonwering en bovenal een krachtige koppeling met de aanwezige gebouwen. Door het doeltreffend afwijkend vormgeven van enkele specials zoals de verbindingsgang, de aula en de entree ontstaat een eigen gezicht. Een gebouw om trots op te zijn, onderdeel van de campus maar wel uniek.

Meer informatie op de website van Architecten|en|en