Basisscholen gemeente Geldermalsen: hoge energielasten en slecht binnenklimaat

Zoals voor veel scholen in Nederland het geval is kampen ook de basisscholen in de gemeente Geldermalsen met hoge energielasten en een slecht binnenklimaat. Energiecoöperatie 11duurzaam wil de scholen in de gemeente ondersteunen in het energiezuinig maken van de schoolgebouwen en het verbeteren van dit binnenklimaat.

Landelijk kampt 70% van de scholen met achterstallig onderhoud. De isolatie is slecht, waardoor er te veel energie wordt verbruikt. Uit een energie- en binnenklimaatonderzoek bij basisschool De Morgenster, blijkt dat meer dan 50% aan energiekosten kan worden bespaard, o.a. door het toepassen van goede isolatie en het slim inregelen van de stookinstallatie. ,,Dat levert grote bedragen op voor een school als deze”, beaamt directeur Annemiek Hoogeveen.

Het binnenklimaat van sommige klaslokalen laat ernstig te wensen over. Uit binnen- en buitenlands onderzoek is gebleken dat hoe beter temperatuur en ventilatie in een lokaal ingeregeld zijn, hoe beter leerlingen presteren en hoe lager het ziekteverzuim is. Scholen hebben echter geen geld om te investeren in verbetermaatregelen. Dus worden zij elk jaar geconfronteerd met hoger oplopende energierekeningen en met toenemend ziekteverzuim. Er is ook weinig tijd en kennis in huis om hierin verbeteringen te realiseren. Dit is waar Energiecoöperatie 11duurzaam een uitkomst kan bieden. ,,Omdat grootonderhoud van scholen een verantwoordelijkheid is van de gemeente, zetten we het onderwerp ook graag op de politieke agenda en gaan we graag met alle partijen in gesprek om tot een oplossing te komen”, aldus Stefan van Tongeren van 11duurzaam.

Ook bij de 15 openbare scholen van stichting Fluvium in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen moet nog veel gebeuren voordat zij voldoen aan de landelijke richtlijnen van Frisse scholen en minimaal een energielabel C zullen hebben. Naast energiebesparing wil 11duurzaam graag met de schoolstichtingen kijken naar de mogelijkheid te besparen op de energiekosten door zonnepanelen op de schooldaken te installeren. Voor de financiering hiervan wordt gekeken naar creatieve vormen zoals crowdfunding en koopleaseconstructies. Aan dit project kan bovendien een onderwijsprogramma worden gekoppeld, zodat de leerlingen hier ook letterlijk wijzer van worden.

Landelijk staat dit probleem uitgebreid in de belangstelling. Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs blijkt dat 6,9 miljard euro nodig is voor achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen. Per basisschool komt dit neer op een half miljoen en voor een middelbare school op 3 miljoen euro. Of dit geld er ook echt komt, is echter nog maar de vraag.

Bron: Nieuwsblad Geldermalsen