cepezed

Project: SintLucas College Eindhoven

In Eindhoven werd de nieuwbouw van het SintLucas College in gebruik genomen. Het nieuwe onderkomen, door cepezed in nauwe samenwerking met Arup ontworpen, is meer dan alleen een nieuw schoolbouw; het is een hotspot om te leren, te ontmoeten en te inspireren. Met zijn prominente positie in het creatieve stadsdeel Strijp-S en alle mogelijkheden en faciliteiten die het gebouw

biedt, stimuleert het vernieuwde instituut de wisselwerking tussen leren en praktijk. “Studenten, leerlingen en medewerkers werken samen met het bedrijfsleven, andere scholen en maatschappelijke organisaties aan hun eigen toekomst. In een community waarin ieders talent en ambitie telt, willen we tegelijkertijd duurzaam bijdragen aan een groter geheel,” aldus het SintLucas College.

SintLucas is een school voor onderwijs in creatief-technische beroepen en ondernemingsgerichte (v)mbo-opleidingen. De instelling heeft in september haar intrek genomen in het voormalige Philips Natlab op Strijp S in Eindhoven waar lang fundamenteel natuurkundig onderzoek is verricht en onder meer de compact disc en dvd zijn ontwikkeld.

Het monumentale pand is getransformeerd tot de nieuwe huisvesting voor het SintLucas College. De school zocht daarbij expliciet aansluiting bij de veelheid aan creatieve instellingen en bedrijven die zich sinds het vertrek van Philips in het gebied gevestigd hebben. Ook binnen de school zelf is alles gericht op het creëren van een echte creative community. Het architectonisch ontwerp is hieraan volop dienstbaar middels een ruimtelijke opzet met een coherente en doordachte aaneenschakeling van functies. Zowel ruimtelijk als functioneel bestaat een grote diversiteit aan vertrekken, van theorielokalen tot praktijk- en instructieruimten, van overlegruimten tot spreekkamers voor de docenten en van individuele studiecellen tot een groot en gemeenschappelijk gebouwhart. De basisstructuur is gebaseerd op die van de oorspronkelijke bebouwing, die een elementaire opzet kent van twee langgerekte, tweelaagse bouwstroken met aan de noordwestzijde van iedere strook een reeks paviljoens.

Aan de zuidkant zijn de stroken verbonden door een bouwblok waarin de culturele organisatie Plaza Futura gevestigd is, waarmee de school straks een intensieve wisselwerking aangaat. De nieuw te bouwen middenzone met onder meer het gebouwhart is helemaal gericht op kruisbestuiving; met anderen binnen de school, maar ook met de buitenwereld. Zo is een commerciële straat opgenomen met bijvoorbeeld een bijzonder geoutilleerde printshop, waar zowel studenten als externen gebruik van kunnen maken en zijn de creatieve studio’s voor bijvoorbeeld fotografie en AV-montage buiten lestijden ook te huur voor externen. De ontsluiting van zowel de bestaande bouw als de hoge nieuwbouw daartussen, aan de kop tegenover Plaza Futura, is georganiseerd vanuit het multifunctionele gebouwhart, dat onder meer dient als restaurant, expositieruimte, samenkomst- en opvoeringszaal. Onder het motto ‘zien werken, doet werken’, maar ook voor de oriëntatie en een prikkelende, gedifferentieerde ruimtelijke beleving en veel daglichttoetreding is veel transparantie het complex in gebracht. Het ontwerp is erop gericht om een kleinschalig karakter voor de leerlingen binnen hun domeinen te creëren alsook een gevoel van thuis.

De nieuwe en bestaande bouw zijn helder te onderscheiden en hebben zichtbaar ieder hun eigen karakteristiek en waarde, terwijl zij bijeen ook op onnadrukkelijke en natuurlijke wijze één geheel vormen.

Meer informatie op de website van <a href=”https://www.cepezed.nl/projects/117-sintlucas-eindhoven”>cepezed</a>

Foto’s: Lucas van der Wee, Jannes Linders, Joep Jacobs