cepezed

Project: Technova College Ede

Het Technova College in Ede opende op 18 oktober 2018 feestelijk zijn deuren. Het nieuwe schoolgebouw biedt onderwijs voor de afdelingen Techniek & Technologie, Media & ICT en Beeld & Geluid van ROC A12 en is ontworpen door achitectenbureau cepezed en cepezedinterieur.

De Christelijke Onderwijs Groep, waar het ROC deel van uitmaakt, vertrouwde de bouw toe aan Team techINnova, een consortium van lokale bedrijven dat op zijn beurt een ontwerpopdracht aan cepezed gaf. Voor de bouw is op de campus van het ROC ruimte gemaakt door enkele oudere gebouwen af te breken; één gebouw is blijven staan om te worden opgenomen in de nieuwbouw.

Het nieuwe onderkomen bevat een mix van theorie- en praktijkruimten en is een broedplaats van ontwikkelingen in de techniek. Het is geheel gericht op samenwerking en interactie, intern, maar ook met het regionale bedrijfsleven. De plint bestaat uit werkplaatsen met een transparante gevel die goed toont wat er binnen gebeurt en zo een directe relatie met de omgeving aangaat. In de inrichting ligt de nadruk op een stoere, industriële sfeer met sterke kleuraccenten.

Het hart van het onderwijsgebouw is een dubbelhoge ruimte die wordt aangeduid als ‘innovatieve werkplaats’. Het is de showcase waarin de opleidingen hun vernieuwende producten presenteren en een plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten. De innovatieve werkplaats is meteen de centrale verkeersruimte, met in het midden de receptiebalie. Er zijn twee entrees, die zijn verbonden door een ‘entreestraat’. Die zet zich voort in de eveneens door cepezed ontworpen buitenruimte, met aan de zuidzijde de overige gebouwen van de campus en aan de noordzijde het parkeerterrein.

Grenzend aan de innovatieve werkplaats vinden we het collegetheater. De wand tussen de twee is weg te schuiven, waardoor een veel grotere zaal ontstaat. Het hele theater wordt dan podium en de toeschouwers nemen dan plaats in de werkplaats. De verkeersruimte op de verdieping is bij zulke gelegenheden als balkon te gebruiken. Op de verdieping van de nieuwbouw vinden we aan de gevel een flexibele schil van onderwijsruimten. Door de vrij indeelbare plattegrond leent deze zone zich voor functies met uiteenlopende ruimtebehoeften, zoals theorielokalen, praktijklokalen, kantoren en dynamische onderwijsruimten.

Het bestaande gebouw is naadloos in het nieuwe opgenomen. Door de nieuwe gevel vormen het nieuwe en het bestaande deel visueel één geheel en onderscheidt het bestaande bouwdeel zich aan de buitenkant alleen nog door zijn grotere hoogte. Het interieur is in opdracht van de Christelijke Onderwijs Groep ontworpen door cepezedinterieur. In de inrichting ligt de nadruk op een stoere, industriële sfeer met sterke kleuraccenten. In de materiaalkeuze is aansluiting gezocht bij de materialen waarmee de scholieren zelf werken, zoals hout en staal.

Het Technova College is door het uitvoerend consortium gerealiseerd binnen een opdracht waarvan ook het onderhoud en de energievoorziening deel uitmaken. Mede daarom lag voor het ontwerp ook een sterke nadruk op duurzaamheid. Het gebouw is bijna energieneutraal (BENG); het is niet alleen energiezuinig, maar ontleent ook energie aan een biomassacentrale en is daarnaast voorzien van zonnepanelen. De ventilatie voldoet aan de normen voor de Frisse Scholen Klasse B. Onder meer via royale lichtstraten en transparante geveldelen ontvangt de school daarnaast veel en aangenaam daglicht. Join the Pipe-watertappunten stimuleren een gezonde waterconsumptie en beperken het gebruik van petflessen.

Meer informatie op de website van <a href=”https://www.cepezed.nl/projects/218-technova-college”>cepezed</a>

Foto’s: Lucas van der Wee