€ 290,5 miljoen voor Groningse scholen

Er komt € 290,5 miljoen beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen.

Dit hebben minister Henk Kamp van Economische Zaken, minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgelopen maandag bekend. “Het daadkrachtig aanpakken van de problemen in het aardbevingsgebied in Groningen blijft voor het kabinet van het grootste belang”, liet Kamp weten. “Dat betekent dat duizenden woningen en gebouwen aardbevingsbestendig én duurzamer worden gemaakt. Scholen hebben prioriteit: we worden niet alleen versterkt, maar ook direct toekomstbestendig gemaakt.”

Schoolgebouwen toekomstbestendig maken

Op verzoek van het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders geïnventariseerd hoeveel middelen de komende jaren nodig zijn om schoolgebouwen niet alleen te versterken, maar ook toekomstbestendig te maken. “Het is van het grootste belang dat we gezamenlijk onze schouders onder de toekomst van Groningen zetten”, vindt Bussemaker. “En dat we zorgen voor schoolgebouwen waar leerlingen en studenten nu en in de toekomst goed onderwijs kunnen volgen.”

Scholen in de regio hebben niet alleen te maken met de gevolgen van gaswinning, maar kampen ook met de gevolgen van bevolkingskrimp en ontgroening. Uit de inventarisatie van de NCG komt naar voren dat 101 scholen bouwkundig versterkt moeten worden. In samenspraak met schoolbesturen, gemeenten, NAM en de ministeries van EZ en OCW wordt ingezet op het versterken van 41 scholen. Daarnaast worden 60 schoolgebouwen aan de onderwijsfunctie onttrokken. Hiervoor in de plaats komen 29 nieuwe schoolgebouwen, waar soms één school komt en in andere gevallen meerdere scholen samen gaan onder één nieuw dak.

Zorgen voor veilige en moderne schoolgebouwen

Staatssecretaris Dekker: “Groningen staat niet voor 1, maar 2 grote uitdagingen. Behalve met de aardbevingsschade heeft de regio ook te kampen met de gevolgen van krimp. Laten we daarom van de nood een deugd maken en nu niet doen alsof het alleen om het dichtsmeren van scheuren in de schoolmuren gaat, maar zorgen voor goede nieuwe schoolgebouwen. Zodat de Groningse kinderen in veilige en moderne schoolgebouwen zitten die weer decennia meekunnen.”

De kosten hiervan zijn € 290,5 miljoen. Aangezien het scholenprogramma primair is ingegeven door de aardbevingsproblematiek, investeert NAM € 172,5 miljoen euro in het scholenprogramma. De 9 betrokken gemeenten dragen gezamenlijk € 44,5 miljoen bij en staan onder meer garant voor eventuele extra kosten met betrekking tot oude gebouwen. Het Rijk investeert € 73,5 miljoen: € 50 miljoen door het ministerie van OCW en € 23,5 miljoen euro door het ministerie van EZ.

Versterken en verduurzamen Groningen

Bij de Voorjaarsnota maakte het kabinet vorige week bekend € 284 miljoen beschikbaar te stellen voor het werkprogramma van de NCG. Dit gebeurt via de begroting van het ministerie van EZ, waarvan € 244 miljoen euro wordt gedekt uit de aardgasbaten.

Dit bedrag wordt in de periode 2016 tot en met 2024 ingezet voor een combinatie van verduurzaming en versterking van woningen en gebouwen via een gebiedsgerichte aanpak, het bieden van compensatie voor de overlast van de schade, voor het werkbudget van de NCG en voor het verbeteren van de woningmarkt en de economie. De NCG kijkt de komende tijd samen met de regio naar de precieze invulling van de besteding van de gelden voor verduurzaming en versterking.

Bron: Duurzaam Gebouwd