Energieleverende Hart van Oijen school: Nummer 1 in Top 15 Energiezuinige Scholen 2016

De multifunctionele accommodatie ‘t Hart van Oijen, en met name basisschool De Kleine Weide, is als eerste geëindigd in de tweede Top 15 Energiezuinige Scholen. Judith Arends, manager Duurzame bouw, Regio en samenleving bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vandaag (24 juni) deze school het eerste Top 15 rapport, een ‘oorkonde’, bloemen en een feestelijke taart uitgereikt. De school is op dit moment de meest energiezuinige school van Nederland en ook één van de in totaal vier energieleverende scholen.

Bijzondere prestatie

Het realiseren van een duurzame school vraagt om visie, gedreven projectleiders, goede samenwerking tussen alle partijen, creativiteit en doorzettingsvermogen. RVO.nl ziet ’t Hart van Oijen dan ook als een bijzondere prestatie van de gemeente Oss, Filios scholengroep, Bouwbedrijf Van der Maazen en alle andere betrokkenen. Voor de inwoners van Oijen biedt het gebouw een sprankelend nieuw ‘hart’ en voor de leerkrachten en kinderen een gezonde en comfortabele leeromgeving.

Lieke Roof, directeur van de Kleine Weide, vertelt dat leerkrachten en kinderen erg enthousiast zijn over het binnenklimaat in de school: “Zelfs tijdens de afgelopen warme en klamme dagen was het hier erg fris. De school is ook lekker licht. En zonwering gaat automatisch naar beneden. En wij besparen nu geld op energie en onderhoud, dat we aan onderwijs kunnen besteden. Ik denk dat er niet veel dorpen zijn met zo’n mooi gebouw”. Ook wethouder van der Schoot is blij met het gebouw. “Duurzaamheid verbindt generaties. Wij staan voor een immense opgave en zullen toe moeten naar ‘en-en-en’: energiebesparing, energie slim inkopen en duurzaam opwekken. Dit is een prachtig voorbeeld”. Ook trots is Bouwbedrijf Van der Mazen, de initiator en trekker van het project. Het gebouw is mede gerealiseerd dankzij een subsidiebijdrage vanuit de NESK regeling.

Top 15

In totaal hebben 30 PO en VO scholen zich aangemeld voor de Top 15. In opdracht van RVO.nl heeft moBius Consult de EPC’s (E/E) herberekend. En: de scholen hebben ons aangenaam verrast! Zo is de nummer 15 maar liefst 68% zuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft. Drie scholen zijn ongeveer energieneutraal. En vier scholen zijn zelfs ruim energieleverend. De lijst bevat acht nieuwkomers.

Om zo energiezuinig te bouwen is in alle scholen een slimme combinatie toegepast van goede isolatie, energiezuinige installaties voor verwarming, koeling, verlichting en ventilatie en PV. Verder hebben alle scholen minimaal Frisse Scholen Klasse B voor het binnenmilieu.

RVO.nl heeft de Top 15 samengesteld om ervaringen van koplopers met energieneutraal bouwen in beeld te brengen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het rapport is te downloaden via www.rvo.nl/frissescholen. Meer informatie over de afzonderlijke is te vinden op www.rvo.nl/energiezuiniggebouwd.

Bron: Irma Thijssen, RVO.nl