‘Gezond op school’, whitepaper over het belang van schone en gezonde basisscholen

Kinderen zijn vijf dagen per week, vier tot acht uur per dag op school. Soms langer, omdat veel scholen tegenwoordig ook voor en naschoolse opvang verzorgen. Het is dus van belang dat het binnenklimaat op school in orde is. Een gezonde school verlaagt de kans op ziekteverzuim van leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel, en verbetert prestaties.

Volgens GGD GHOR Nederland1 kunnen veel scholen hun binnenklimaat verbeteren: bij slechts 2 op de 10 scholen is de ventilatie in orde. Ventilatie is essentieel voor de luchtkwaliteit. 8 van de 10 klaslokalen zijn ongezond. Dat houdt in: te vol, te warm, bedompt en stoffig. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit leerprestaties negatief beïnvloedt. Kinderen met astma zijn vaker ziek en moeten vaker medicijnen gebruiken.

Naast ventilatie, en onder andere ook temperatuur, speelt schoonmaak een belangrijke rol in een gezonde school. Vooral nu scholen – door naschoolse opvang – steeds intensiever worden gebruikt. Vaak wordt het schoonmaakprogramma niet op dit veranderende gebruik aangepast.

Deze whitepaper is geschreven voor schoolbesturen, directeuren en leerkrachten van basisscholen. In hoofdstuk 1 vindt u een overzicht van de aspecten die het binnenmilieu van een school bepalen. Ook staat er uitleg over hoe u deze aspecten kunt beïnvloeden. In de hoofdstukken die volgen gaan we in op de rol die professionele schoonmaak kan spelen om uw school gezond te maken en te houden.

Download de whitepaper ‘Gezond op school, over het belang van schone en gezonde basisscholen’

Bron: www.naareengezondeschool.nl (initiatief van OSB)