IKC als innovatieve omgeving voor toekomstgericht onderwijs

IKC Mondomijn Helmond - 7 oktober 2016

Vanuit verschillende overwegingen en ambities zijn scholen en besturen bezig met onderwijsvernieuwing in het basisonderwijs. Ook het concept van integrale kindcentra is sterk in ontwikkeling en wint snel aan populariteit en bekendheid. 66% van de PO-directeuren geeft aan over te willen stappen naar een Integraal Kindcentrum (IKC) waar primair onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijnswerk met elkaar samenwerken vanuit één organisatie en één curriculum.

IKC Mondomijn is afgestapt van het traditionele onderwijsmodel en wordt door veel professionals als het voorbeeld voor de toekomst gezien. Het vernieuwend onderwijsconcept vroeg ook om een bijzonder gebouw. Onder andere een muziekatelier, een kookstudio, een moestuin en multifunctionele ruimtes met onderwijsrobots, tablets en digiborden zorgen voor een stimulerende leeromgeving. Ieder kind volgt een programma op maat waarbij zij leren van professionals, het bedrijfsleven en van elkaar.
Benieuwd hoe dat er in de praktijk aan toe gaat? Kom een kijkje nemen in de keuken van een werkend IKC.