Inspiratiesessie 'Campus in ontwikkeling'

Erasmus University Rotterdam - 26 mei 2016

Om in te spelen op de onderwijskundige ontwikkelingen stelde Erasmus Universiteit Rotterdam een ambitieus masterplan op om campus Woudestein ingrijpend en duurzaam te herstructureren. De thema’s ontmoeting en totaalbeleving krijgen hierin een centrale rol. Het universiteitsterrein vormt een onderdeel van de wijk waarbij functies zoals wonen en leisure toegevoegd worden. Zo bouwt de EUR aan een bruisende en groene campus.

Deze transformatie wordt ook voortgezet in het nieuwe Polak Building. Het vijf verdiepingen tellend multifunctioneel onderwijsgebouw past in de nieuwe onderwijsstrategie van de EUR, gericht op kleinschaliger educatie. Het ontwerp is volledig toegespitst op Het Nieuwe Leren en de behoeften van de verschillende gebruikers, met 600 moderne studieplekken, collegezalen en ruimte voor retail. Het is een sprekend architectonisch gebouw met toegankelijkheid, transparantie, daglicht en duurzaamheid als sleutelbegrippen.