Unieke publiek-private samenwerking brengt onderwijs, onderzoek en ondernemers bij elkaar in één gebouw

World Horti Center Naaldwijk - 14 december 2018

Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt werken steeds meer mbo-instellingen nauw samen met innovatieve bedrijven. Zo nam het MBO Westland haar intrek in het splinternieuwe World Horti Center, een unieke en intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden.

Het World Horti Center bestaat uit drie onderdelen: het onderwijsgebouw waar studenten van MBO Westland onderwijs volgen. Het onderzoekscentrum van de Demokwekerij, waar allerlei nieuwe technieken en producten uit de tuin- en kasbouw worden ontwikkeld en getest. En het combigebouw waar bedrijfsleven en onderwijs samenkomen, zodat de kennis binnen het onderwijs kan worden geïntegreerd in het zakenleven en vice versa.

In het combigebouw zijn onderwijsfuncties en praktijkruimtes gekoppeld aan een beursvloer, ontmoetingsruimten, een auditorium, restaurant en aula. Dit is het hart van het gebouw waar internationale producenten, bedrijven, studenten en bezoekers samenkomen om elkaar te inspireren. Het World Horti Center zorgt niet alleen voor verbinding tussen het onderwijs en de beroepspraktijk, maar ook tussen werelden binnen dat werkveld: tussen agro en techniek.