Kwaliteitskader ‘Huisvesting Primair Onderwijs’ geactualiseerd

In 2013 publiceerden de PO-Raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Ruimte-OK het Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs. Scholen en gemeenten kunnen dit kader gebruiken bij het voeren van het gesprek over hun huisvestingsambities. Op basis van praktijkervaringen en de aanscherping van het Bouwbesluit (2015) is het kader nu geactualiseerd.

De geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader is nu ook toepasbaar op het speciaal onderwijs.

Financiële consequenties

Het Kwaliteitskader is voorzien van een financiële paragraaf. Dit onderdeel geeft inzicht in de kosten van het toepassen van kwaliteitscriteria in vergelijking met de wettelijke minimumnormen uit het Bouwbesluit. Ook wordt de kostenstijging in de periode 2013-2016 inzichtelijk. De oorzaak van deze kostenstijging is de aanscherping van de normen uit het Bouwbesluit. Deze stijging is deels gecompenseerd doordat deze verschoven zijn van het Kwaliteitskader naar het Bouwbesluit. De totale kosten voor het toepassen van het gehele Kwaliteitskader zijn in totaal gestegen met 4,6 procent.

Bron: PO-Raad