Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs (NL)

De Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO), om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (IHP) en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MOP). De Leidraad omvat een stappenplan, en geeft onafhankelijke informatie, technische, procesmatige en financiele tips en opties. En bevat veel handige achtergrondinformatie.

De Leidraad is ontwikkeld door RVO.nl in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als onderdeel van de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord en ter ondersteuning van (de Green Deal) Verduurzaming van Scholen.

Bron: RVO.nl