Leraren vaak ontevreden over kwaliteit schoolgebouwen

Leraren geven schoolgebouwen een 5,7 als rapportcijfer. Ze vinden dat het pand waarin ze werken vaak tekort schiet. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom beter samenwerken om te zorgen dat schoolgebouwen geschikt zijn om les te geven.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer donderdag in een onderzoek naar schoolgebouwen van basisscholen en middelbare scholen. Nu voldoen lang niet alle panden aan de wettelijke eisen en daar wordt nauwelijks iets aan gedaan. Leerlingen en ouders zijn overigens positiever over schoolgebouwen en geven gemiddeld een 6,6, zo blijkt uit de reacties die de Rekenkamer ontving via checkjeschoolgebouw.nl.

De komende jaren dreigen schoolbesturen in de problemen te komen door het dalende aantal leerlingen, een trend die nog zeker 10 jaar doorzet. Als een school minder leerlingen heeft, heeft dat ook gevolgen voor het bedrag dat de school van het ministerie van Onderwijs krijgt. De kosten van het pand worden echter niet minder. Een schoolgebouw wordt dan relatief duur.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en gemeenten regelen nieuwbouw. Volgens de Rekenkamer zorgen die gescheiden verantwoordelijkheden ervoor dat beide partijen de kosten voor zichzelf zo laag mogelijk proberen te houden.

Het adviescollege adviseert ook om wettelijk vast te leggen wie er verantwoordelijk is voor renovatie van schoolgebouwen. Dat is een grote wens van gemeenten, zo bleek eerder deze week uit een enquête van Bouwend Nederland. Ook Rinda den Besten, voorzitter van basisscholenkoepel PO-Raad, onderstreept dat: ‘Renovatie kan immers nieuwbouw overbodig maken en moet dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden.’ Schoolpanden blijven in Nederland gemiddeld 69 jaar staan. Door te renoveren kunnen ze langer meegaan en worden aangepast aan de steeds veranderende eisen.

Staatssecretaris Sander Dekker voelt er echter niks voor om dat allemaal vast te leggen, zo laat hij weten in een reactie op het Rekenkameronderzoek. Hij ziet in de praktijk voldoende ‘goede, frisse en functionele’ schoolgebouwen waarbij gemeenten en schoolbesturen geen regels nodig hebben gehad om dat voor elkaar te krijgen.

Gemeenten en schoolbesturen beheren samen zo’n 10.000 schoolgebouwen in Nederland. In de scholen krijgen in totaal ruim 2,5 miljoen leerlingen dagelijks les. Aan onderwijshuisvesting gaven gemeenten en schoolbesturen in 2013 2,6 miljard euro uit.

Bron: Het Parool