Luchtkwaliteit lokalen ‘s winters dramatisch slecht

Tienduizenden leerlingen zitten de komende winter in klaslokalen met onvoldoende ventilatie. Het CO2-gehalte in de lucht is daardoor tijdens de meeste lessen onaanvaardbaar hoog. Dat stelt UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, in een reactie op het eind oktober verschenen rapport over de kwaliteit van de onderwijshuisvesting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In 80% van de klaslokalen in ons land is de CO2-concentratie veel te hoog. Een gebrek aan ventilatie leidt tot concentratieverlies en hoofdpijn en heeft een negatief effect op de leerprestaties. Verder kan een slecht binnenmilieu leiden tot vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen.

Ook het werk van docenten leidt eronder. Onderzoek van TNO wijst uit dat elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot circa 15% betere leerprestaties. Betere ventilatie in lokalen kan op termijn dus resulteren in betere CITO-scores. Uit het vandaag verschenen onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat het merendeel van de schoolleiders de problemen onderkent en vindt dat maatregelen dringend noodzakelijk zijn.

 De installateurskoepel UNETO-VNI roept de politiek op om in actie te komen en investeringen niet langer uit te stellen. Voorzitter Titia Siertsema: ‘Als het straks kouder wordt, sluiten leerkrachten ventilatieopeningen af om klachten over kou te voorkomen. Het CO2-gehalte in lokalen neemt daardoor echter toe. Het probleem wordt zelfs groter nu als gevolg van de bezuinigingen er steeds meer kinderen in een klas zitten.’

Meer klimaatproblemen

De te hoge CO2-contraties zijn niet het enige probleem op de Nederlandse scholen. Veel leerlingen hebben in de winter te maken met kou en tocht, terwijl het in de zomer juist te warm wordt door het ontbreken van een goede zonwering. Ook is er in veel lokalen een gebrek aan daglicht en voldoet de verlichting niet aan de moderne eisen.
De voorzitter van UNETO-VNI vindt dat de klaslokalen nog voor de komende winter moeten worden aangepakt: ‘Als wij de ambitie van Nederland als kenniseconomie serieus nemen, zullen we op z’n minst moeten zorgen voor een gezonde leer- en werkomgeving voor scholieren en docenten.’

Bron: Stedebouw & Architectuur