Miljarden nodig voor verouderde scholen

Het overgrote deel van de schoolgebouwen in het basisonderwijs is ouder dan 35 jaar en voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Om de meer dan 8000 gebouwen te vervangen of op te knappen is in de komende tien jaar minstens 3,5 miljard euro nodig. Dat heeft de brancheorganisatie voor primair onderwijs, de PO-Raad, becijferd. Dat geld is er niet.

Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de PO-Raad de Tweede Kamer op om in actie te komen. Want op dit moment is onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor renovatie of nieuwbouw van de verouderde gebouwen. Schoolbesturen mogen volgens de wet niet investeren in nieuwbouw, dat mogen alleen gemeenten. Maar die hebben onvoldoende geld, mede omdat het kabinet vorig jaar 256 miljoen euro uit het gemeentefonds, bestemd voor basisscholen, heeft overgeheveld naar middelbare scholen.

Knelpunten
PO-Raad en VNG stellen voor de wet aan te passen. “We willen voor oktober 2016 met een voorstel komen om deze knelpunten op te lossen. Vanuit de gedachte dat onderwijshuisvesting een gezamenlijke opdracht is, is het namelijk redelijk als gemeenten bijdragen in renovatie indien dit de levensduur van gebouwen verlengt en dat schoolbesturen mogen bijdragen aan (vervangende) nieuwbouw als hierdoor de exploitatielasten verminderen en de functionaliteit beter past bij de vraag van het onderwijs. Wij sluiten niet uit dat een aanpassing van de wet hiervoor noodzakelijk is”, schrijven de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook van de Algemene Rekenkamer verscheen er onlangs een rapport waaruit blijkt dat de schoolgebouwen in het basisonderwijs niet meer voldoen. Volgens de PO-Raad is het niet vreemd “dat veel schoolgebouwen niet kunnen voldoen aan de huidige technische en kwaliteitseisen. Het budget voor onderwijshuisvesting is immers gebaseerd op de eisen zoals die in de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn geformuleerd. En er is sinds die tijd enorm veel veranderd. Denk aan de toepassing van ICT in het onderwijs, een goede en gezonde luchtkwaliteit en duurzaam omgaan met energie.”

Renovatie

Scholen en gemeenten willen graag aan de slag om de schoolgebouwen klaar te maken voor de 21e eeuw. Ze hebben uitgerekend dat renovatie van de ruim 8000 panden zo’n 30 procent goedkoper uitvalt dan nieuwbouw. In het eerste geval kost het 3,5 miljard euro in de komende tien jaar, in het geval van nieuwbouw 5 miljard. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten vallen in het geval van renovatie goedkoper uit: 100 miljoen euro tegen 140 miljoen bij nieuwbouw.

“Aan ons ligt het niet”, stelt de PO-Raad. “Wij bieden het liefst een leer- en werkomgeving die gezond, energiezuinig, betaalbaar en beter geschikt is voor het onderwijs in de 21e eeuw. Maar om dit te kunnen realiseren is er niet alleen extra geld nodig, maar ook een wijziging in wet- en regelgeving die een duurzame exploitatie mogelijk maakt.”

Bron: Cobouw