Nederland snakt naar frisse scholen

De school in Eindhoven bespaart op jaarbasis 130 duizend euro en gebruikt dertig procent minder energie, onder meer door een energiedak en energiezuinige ventilatie en door minder gebruik van kunstmatig licht. Goes is een ‘showcase’ van passief bouwen: dikke isolatiemuren. Door gebruik van zonne-energie is het gebouw energieneutraal. Er is een energiebesparing bereikt van honderd procent en een CO2-reductie van 85 procent. Beide projecten zijn gesteund door de UKP NESK subsidie van Agentschap NL.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting