Nederlandse scholen in slechte staat

Veel Nederlandse schoolgebouwen hebben een ernstig achterstallig onderhoud, zelfs zo erg dat kinderen er ziek van kunnen worden en minder goede leerprestaties behalen vanwege het slechte binnenklimaat. Dit blijkt uit een uitzending van Nova. Ook veel buitenschoolse opvanglocaties zitten tegenwoordig in scholen.

20 procent blijft liggen
Het gaat om lekkende daken, rotte kozijnen, schimmel en ramen die niet open kunnen. Momenteel is het nog zo geregeld dat gemeenten het geld voor nieuwbouw of verbouw van basisscholen beheren. Maar onlangs bleek dat gemeenten dit geld niet optimaal besteden. 20 procent van het geld, dat komt neer op 300 miljoen euro, blijf liggen bij gemeentehuizen in het hele land.

Verantwoordelijkheid bij de scholen
Uit de enquete blijkt dat basisschooldirecteuren hun eigen binnenklimaat een 4,6 geven. 77 procent van hen geeft aan dat ze van de gemeenten te weinig geld krijgen om te verbouwen. Het Rijk heeft 150 miljoen euro subsidie beloofd om aan scholen te werken. Volgens veel directeuren en de Primair Onderwijsraad zou het een oplossing zijn als de rol van de gemeenten sterk wordt teruggedrongen en dat scholen voortaan zelf het geld mogen beheren. De Vereniging van Nederlandse Gemeente is tegen dit plan omdat zij vindt dat de scholen er niet nog een extra taak bij moeten krijgen.

Bekijk hier het filmpje van Nova

Bron: Kinderopvang Totaal