Negen Alblasserdamse scholen besparen energie

Negen basisscholen in Alblasserdam doen mee aan het project ‘Energiebesparing basisscholen in de Drechtsteden’. Dit is een project om scholen te stimuleren en helpen om energie te besparen en een beter binnenklimaat in de scholen te realiseren. Naast de Alblasserdamse scholen doen 10 basisscholen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) in Dordrecht mee. Binnenkort start het project met een tweede ronde: 10 basisscholen van Stichting H3O in Dordrecht, 1 basisschool in Zwijndrecht en 1 in Papendrecht hebben zich inmiddels aangemeld.

Energie Prestatie Keuring

Het project bestaat uit drie stappen. De eerste stap is een Energie Prestatie Keuring (EPK). Een EPK is een keuring voor de energieprestatie van schoolgebouwen. Hiermee krijgt een school inzicht in energiebesparende maatregelen en de mogelijke resultaten van de maatregelen. In samenwerking met Drechtse Stromen voert het Groene Scholen Collectief de EPK’s uit.

Plan van aanpak

Op basis van de EPK stelt Drechtse Stromen een plan van aanpak op voor de school. Dit plan van aanpak beschrijft de nodige maatregelen om een beter binnenklimaat in de scholen te realiseren en de mogelijke acties om energie te besparen. De Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid (OZHZ) kijkt ook naar het plan van aanpak. Op grond van de Wet milieubeheer moeten scholen namelijk energiebesparende maatregelen nemen als ze deze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Met de acties uit het plan van aanpak kunnen de scholen ervoor zorgen dat de schoolgebouwen aan deze wettelijke normen voldoen.

Gastles Energieke Scholen

De laatste stap is een Gastles Energieke Scholen, aangeboden door Duurzaamheidscentrum Weizigt. Tijdens deze les gaan leerlingen van groep 7 of 8 zelf aan de slag met het besparen van energie op school en het verbeteren van het binnenklimaat. Onder leiding van een medewerker van Duurzaamheidscentrum Weizigt doen de leerlingen zelf onderzoek op school. De resultaten en tips uit hun eigen onderzoek presenteren de leerlingen aan de schooldirectie, het schoolbestuur, het schoolteam, de wethouder en/of ouders. Inmiddels heeft 1 school in Alblasserdam de Gastles Energieke Scholen gevolgd.

Meer informatie?

Scholen die meer willen weten over het project of zich aan willen melden kunnen contact opnemen met Naoual Loiazizi, t. (078) 770 4814. Het project komt voort uit de Green Deal die het Rijk in november 2014 sloot met het onderwijs en de gemeentesector.

Bron: Gemeente Alblasserdam