Nieuw SintLucas College: meer dan alleen een schoolgebouw

Onlangs is in Eindhoven de nieuwbouw van het SintLucas College in gebruik genomen. Het nieuwe onderkomen, door cepezed in nauwe samenwerking met Arup ontworpen, is meer dan alleen een nieuw schoolgebouw; het is een hotspot om te leren, te ontmoeten en te inspireren.

Met zijn prominente positie in het creatieve stadsdeel Strijp-S en alle mogelijkheden en faciliteiten die het gebouw biedt, stimuleert het vernieuwde instituut de wisselwerking tussen leren en praktijk. “Studenten, leerlingen en medewerkers werken samen met het bedrijfsleven, andere scholen en maatschappelijke organisaties aan hun eigen toekomst. In een community waarin ieders talent en ambitie telt, willen we tegelijkertijd duurzaam bijdragen aan een groter geheel,” aldus het SintLucas College.

Creative community

SintLucas is een school voor onderwijs in ondernemingsgerichte (v)mbo-opleidingen. Zij heeft haar intrek genomen in het voormalige Philips Natlab op Strijp-S in Eindhoven. Naar ontwerp van cepezed is het monumentale pand getransformeerd tot de nieuwe huisvesting voor het SintLucas College. De school zocht daarbij expliciet aansluiting bij de veelheid aan creatieve instellingen en bedrijven die zich sinds het vertrek van Philips in het gebied gevestigd hebben.

Ook binnen de school zelf is alles gericht op het creëren van een echte creative community. Het architectonische ontwerp is hieraan dienstbaar middels een ruimtelijke opzet met een aaneenschakeling van functies. Zowel ruimtelijk als functioneel bestaat een grote diversiteit aan vertrekken, van theorielokalen tot praktijk- en instructieruimten en van individuele studiecellen tot een gemeenschappelijk gebouwhart. De basisstructuur is gebaseerd op die van de oorspronkelijke bebouwing, die een elementaire opzet kent van twee langgerekte, tweelaagse bouwstroken met aan de noordwestzijde van iedere strook een reeks paviljoens.

Aan de zuidkant zijn de stroken verbonden door een bouwblok waarin de culturele organisatie Plaza Futura gevestigd is. De nieuw te bouwen middenzone, met onder meer het gebouwhart, is helemaal gericht op kruisbestuiving; met anderen binnen de school, maar ook met de buitenwereld. Zo is een commerciële straat opgenomen met bijvoorbeeld een printshop, waar zowel studenten als externen gebruik van kunnen maken en zijn de creatieve studio’s voor bijvoorbeeld fotografie en AV-montage buiten lestijden ook te huur voor externen.

Een gevoel van thuis

Onder het motto ‘zien werken, doet werken’, maar ook voor de oriëntatie en een prikkelende, gedifferentieerde ruimtelijke beleving en veel daglichttoetreding, is veel transparantie het complex in gebracht. Het ontwerp is erop gericht om een kleinschalig karakter voor de leerlingen binnen hun domeinen te creëren, alsook een gevoel van thuis.

Bron: Stedebouw & Architectuur

Meer informatie en foto’s op de website van cepezed