Nieuwe tools voor verduurzamen bestaande scholen (NL)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft twee nieuwe instrumenten ontwikkeld voor het verduurzamen van schoolgebouwen (PO en VO). Schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en installateurs kunnen deze gratis downloaden. RVO.nl ondersteunt hiermee de Green Deal Scholen.

De ‘Installatiescan Scholen’ is ontwikkeld voor onderhoudsmonteurs van gebouwinstallaties in scholen. Hiermee kunnen scholen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in het schoolgebouw (ventilatie, verwarming, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) laten controleren en optimaliseren door hun installateur. De Installatiescan Scholen bestaat uit een Handleiding en een Rapportageformulier.

De lijst ‘Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen’ bevat verbeteringsmaatregelen voor schoolgebouwen bij het energiegebruik en binnenmilieu. De lijst kan gebruikt worden bij het bepalen van:
· Gerealiseerde en nog mogelijke verduurzamingsmaatregelen
· Quick Wins om exploitatiekosten te verlagen en het binnenklimaat te verbeteren
· Verbetermaatregelen die opgenomen dienen te worden in duurzame meerjaren onderhoudsplannen(DMOP)
· Verbetermaatregelen die getroffen dienen te worden in het kader de Wet Milieubeheer.

RVO.nl heeft deze instrumenten ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het kader van het Nationaal Energieakkoord en de Green Deal Scholen.

Bron: RVO.nl