Noodzaak aanpassingen schoolgebouwen Nederland neemt toe

De gemiddelde leeftijd van schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs is met 42 jaar hoog. Evenals de gemiddelde tijdsperiode na een renovatie. De noodzaak om aanpassingen aan de huisvesting te doen, zal daardoor de komende jaren toenemen. Dat blijkt uit het derde benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door HEVO.

HEVO raadt scholen dringend aan om te starten met energiemanagement. Dit verdient zich niet alleen terug, maar leidt vaak ook tot beter functionerende gebouwinstallaties en een beter binnenklimaat. De exploitatiekosten van schoolgebouwen bestaan voor circa 28% uit energie- en waterkosten.

Scholen kunnen de informatie van de benchmark gebruiken bij hun bedrijfsvoering en bij hun verantwoording richting belanghebbenden. Het onderzoek brengt de inkomsten en kosten die samenhangen met de exploitatie van scholen bij elkaar. Daarnaast zijn de kwalitatieve beoordelingen van de huisvesting geïnventariseerd.

Conclusies
De gemiddelde waardering van de belevingswaarde van onderwijshuisvesting is met een 6,4 niet goed te noemen. Tegelijkertijd valt dit zeker niet tegen, mede gezien de vele discussies in de afgelopen jaren over de magere kwaliteit van de huisvesting in het onderwijs, de problemen rondom “frisse scholen” en de grote aandacht voor duurzaamheid.

Naast de lumpsum voor personeel en materieel blijken scholen nog aanzienlijke inkomsten te genereren uit andere bronnen, zoals overige overheidsbijdragen en subsidies, overige publieke inkomsten, ouderbijdragen en verhuur.

Het energie- en waterverbruik blijkt bij veel scholen niet bekend te zijn. Dit is opvallend vanwege de grote aandacht voor energiebesparing de afgelopen jaren en de aanzienlijke kostenpost. Het energieverbruik laat een zeer grote variatie zien, waaruit af te leiden valt dat er een groot verbeterpotentieel is.

Bron: Facility-info.com