Ontwikkeling van een integraal ruimtelijk beleid van het GO! Onderwijs

Dit najaar start het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met de opmaak van integraalplannen. Dit innovatief project legt verbanden tussen de pedagogische visie, strategische keuzes, onderwijsvernieuwing en schoolinfrastructuur. Het vertaalt de visie op het onderwijsaanbod naar een strategische bouwbeleid. Het is een ambitieus project en het streefdoel is dat tegen 2017 alle 28 scholengroepen van het GO! over een integraalplan beschikken. Om het multidisciplinair begeleidingsteam te versterken gaat het GO! op zoek naar 3projectleiders en een ingenieur bouw.

Gebouwenpatrimonium

Het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behoort tot de drie grote onderwijsnetten die erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! beschikt daarvoor over een ruim gebouwenpatrimonium om haar dienstverlening te realiseren. Deze activiteiten worden uitgeoefend in diverse gebouwen en domeinen gespreid over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft meer dan 1.000 fysieke locaties of 2,5 miljoen m² schoolgebouwen, waarvan de meeste in eigendom en een beperkt aantal in huur.

Continu in verandering

Dit gebouwenpatrimonium, de infrastructuur en de bezetting, wijzigt nagenoeg continu. De 1000 scholen zijn een leer- en werkomgeving voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten en de 34.000 medewerkers. Onderwijs is, inspelend op de maatschappelijke ontwikkelingen, continu in verandering. Scholen en scholengroepen zijn het best vertrouwd met de veranderende onderwijsnoden in hun regio of buurt. Maar onderwijs stopt niet aan de grenzen van een school, een gemeente of een scholengroep. Daarom wordt voor het gebruik van integraalplannen gekozen.

Strategisch bouwbeleid

Met een integraalplan wordt voor een bepaalde regio een strategie geformuleerd voor het onderwijs van de toekomst met de bijhorende budgetten en projecten voor alle betrokken onderwijsinstellingen en schooldomeinen. Het is een kader voor de toekomstige ontwikkelingen waarbij de link tussen pedagogische visie, strategische keuzes, onderwijsvernieuwing en schoolinfrastructuur het uitgangspunt is. Het bevat de benadering van geografische spreiding, demografische evoluties, onderwijsaanbod, de pedagogische visie op onderwijs en de meest geschikte gebouwen over een tijdshorizon van 10 tot 15 jaar. Een integraalplan verbindt deze visie met een strategisch bouwbeleid voor een duidelijke afgebakende regio, stad of scholengroep.

Voor meer info kunt u een mailtje sturen naar integraalplannen@g-o.be

Bron: Architectura.be