ABB

Thermisch en visueel comfort

Oude gebouwen, gedateerde bouwmaterialen, slechte ventilatie, luchtvervuiling door intensief gebruik en gebrekkige installaties, zijn enkele van de oorzaken die maken dat 80% van de scholen slecht scoort op binnenklimaat. Bovendien zijn er in schoolgebouwen per vierkante meter relatief veel mensen aanwezig wat het behouden van een goede luchtkwaliteit nog eens extra bemoeilijkt. Dit heeft zijn weerslag op de prestaties en het welzijn van leerlingen en medewerkers.

Dat kan anders. Het schoolgebouw van de toekomst is gebouwd rond de gebruiker. Door het toepassen van intelligente automatiseringsoplossingen voor onder andere verwarming, verlichting en ventilatie, kunnen schoolbesturen en gemeenten gebouwen realiseren (nieuwbouw of renovatie) die een positieve invloed uitoefenen op gezondheid, productiviteit en welbevinden van medewerkers en leerlingen. Gebouwen die bovendien een enorme energiebesparing opleveren. Extra voordeel van het aanbrengen van intelligente automatisering: het levert meteen ook mogelijkheden op om de beveiliging beter te regelen. Denk aan toegangscontrole, het bewaken van ruimtes en noodverlichting.

ABB is specialist in gebouwsysteemtechniek. Samen met partners en dochterbedrijven biedt ABB een range aan oplossingen voor het schoolgebouw van de toekomst. Comfort, duurzaamheid, veiligheid en productiviteit zijn daarbij onze speerpunten.

Downloads:
Het schoolgebouw van de toekomst

Website:
ABB Nederland