Passiefmethode voor MFA ‘t Berflo

In Hengelo is recent de Brede School en multifunctionele accommodatie ‘t Berflo in gebruik genomen. Spring Architecten heeft een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd door principes van het passief bouwen te gebruiken.

MFA/Brede School ‘t Berflo is het nieuwe hart van de herstructureringswijk Veldwijk-Noord in Hengelo. Met een vloeroppervlak van 53.000 vierkante meter biedt het gebouw onderdak aan drie basisscholen, een consultatiebureau CJG, kinderopvang, peuterspeelzalen, de bibliotheek en diverse multifunctionele ruimten waaronder een theater.

Passief bouwen
Spring Architecten heeft, om een ‘frisse school’ en gezonde verblijfsomgeving te creëren, gebruik gemaakt van principes uit het passief bouwen. De passiefhuismethode, zo leggen de architecten uit, is gericht op het bereiken van een hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat met een zeer lage energievraag.

Een passief gebouw combineert extra goede isolatie in combinatie met ‘ademende’ eigenschappen en speciale aandacht voor de ventilatie. Dit sluit volgens de architecten goed aan bij het streven naar Frisse Scholen, waarbij goede isolatie, ventilatie en energiebesparing de hoofdrol spelen.

Het architectenbureau heeft het gebouw een organische vorm gegeven. Daardoor is het geveloppervlak beduidend kleiner dan wanneer het pand bij dezelfde omvang met rechthoekige vormen zou zijn vormgegeven. Deze compacte vorm levert besparing op.

Gevelisolatie
Verder heeft Spring Architecten “een hoogwaardige geïsoleerde gevel neergezet, die functioneert als een thermosfles”, aldus Alfons Hams, projectarchitect en partner bij het bureau. “Het teveel aan geproduceerde warmte of koude wordt gebufferd en naar gelang het seizoen aangewend.”

De gevel – met een houtskelet opbouw – is luchtdicht uitgevoerd. Ook de kierdichting van het grote aantal te openen ramen is optimaal. Er is gekozen voor drielaagse beglazing. Voor de totale omhulling geldt een gemiddelde Rc-waarde van 8,00 m2K/W.

Verticale ventilatie
Tot slot draagt het automatisch gestuurde mechanische ventilatiesysteem in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van het gebouw. Het systeem zorgt voor begrenzing van het CO2-gehalte, een prettige ruimtetemperatuur en voorkomt tochthinder.

Door de keuze voor grote verdiepingshoogte en een verticaal werkend ventilatiesysteem heeft het gebouw geen last van “vieze radiatoren of verlaagde plafonds met daarachter stoffige luchtkanalen en kabelgoten”.

Terwijl bij veel projecten volgens passief bouwen wordt gekozen voor grote raamvlakken – met name in de zuidgevels, heeft Spring Architecten een andere afweging gemaakt. Lage ramen voorkomen hinderlijke lichtinval; in brede stroken geplaatst bieden ze toch een panoramisch uitzicht op de parkachtige omgeving. Ook ter plaatse van het ‘grand café’ en de entrees zorgen grote puien voor een contact tussen interieur en exterieur.

Vrije vorm
De diversiteit aan gebruikers vraagt om een flexibele gebouwopzet met duidelijke routing en een verblijfsomgeving die aangenaam aanvoelt voor jong en oud. Hams koos in ‘t Berflo voor een grote verdiepingshoogte van 3,55 meter. Volgens de architect kan het gebouw dankzij de grote vrije hoogte op diverse manieren voorzien in de ruimtebehoefte.

De verschillende functies van ‘t Berflo liggen, georiënteerd op het daglicht, in een slinger om een aantal vaste kernen. De ronde vrije vorm creëert een continuïteit in de ruimte, zonder einden.

Projectarchtitecten van MFA/Brede School ‘t Berflo zijn Alfons Hams en Jurjen Vermeer; Rinus Roovers was als architect-directeur mede verantwoordelijk voor het VO.

Bron: Architectenweb