Pers en onderzoek

Het Centrum voor Gezonde Scholen is een kenniscentrum op Benelux-niveau dat de verbetering van het binnenklimaat in scholen tot doel heeft. Kennisopbouw, sensibiliseren en adviseren van schoolinstellingen, gebruikers en voorschrijvers staan hierbij centraal. Het Centrum voor Gezonde Scholen voert continu onderzoek uit en biedt innovatieve en duurzame oplossingen om van een school een Gezonde School te maken.

Begin 2011 werd ook de Gezonde Scholen-studie gelanceerd om het binnenklimaat van schoolgebouwen in de Benelux in kaart te brengen. Gedurende twee jaar werden schoolinstellingen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze studie laat schooldirecties en -gebruikers van 1.000 onderwijsinstellingen aan het woord over hun ervaringen met de leer- en leefkwaliteit in hun schoolgebouwen.

Eind 2013 startte het Centrum voor Gezonde Scholen met de Gezonde Scholen-barometer. Deze vervolgstudie zal de evolutie van de modernisering in de Benelux scholen verder opvolgen en belangrijke trends en tendensen inventariseren.

Persberichten:

04/09/2014: Gezonde Scholen Barometer onderzoekt kwaliteit van schoolgebouwen
16/10/2013: Gezond binnenklimaat in scholenbouw is gigantische uitdaging
14/03/2013: Gezonde Scholen-studie legt pijnpunten in schoolgebouwen bloot
08/05/2012: Dramatisch gesteld met binnenklimaat in scholen doorheen de Benelux
21/09/2010: Centrum voor Gezonde Scholen ijvert voor beter binnenklimaat