Poponcini & Lootens ir. architecten

Project: Sint-Lukas Brussel

Het grootschalig binnenstedelijk project bestaat uit een grootscheepse renovatie en nieuwbouw. De site omvat enkele waardevolle neogotische gebouwen die volledig gerestaureerd dienden te worden. Zowel de opdrachtgever als de architecten streefden naar een duurzaam gebouw. Voor de ruimtelijke vertaling van het onderwijsconcept werden a-specifieke ruimten voor de ateliers, de onderwijslokalen en de kantoren gecreëerd. Elk van deze functies vereist een eigen structuur, ruimte-indeling en architectuur.