Rekenkamer in Nederland ongerust over kwaliteit huisvesting basisscholen

De Algemene Rekenkamer spreekt zijn ongerustheid uit over de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Per 1 januari 2015 zijn basisscholen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Ze krijgen daar geld voor, maar dat is niet toereikend. De kamer vraagt om een overgangsregeling. Dat staat in een brief die de Rekenkamer heeft geschreven aan de Tweede Kamer. Nederlandse basisschoolgebouwen zijn gemiddeld meer dan 40 jaar oud. Ze zijn dikwijls in slechte staat. Voor de overdracht is 158,8 miljoen euro vrijgemaakt. Dat is gemiddeld 22.500 euro per school.

Bron: de Stentor