Scholen in de knel met hun gebouwen

De normbedragen die voor een belangrijk deel richting geven aan de hoogte van het bedrag dat gemeenten uittrekken voor schoolgebouwen, zijn gedaald. Dat wordt duidelijk uit de zogenoemde normbedragen onderwijshuisvesting 2017 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voldoen aan de eisen van het bouwbesluit wordt zo steeds moeilijker. Als doekje voor het bloeden wordt er inmiddels wel weer extra geld uitgetrokken voor de verduurzaming van de gebouwen.

Het normbedrag voor de bouw van schoolgebouwen en gymlokalen gedaald met 3,56 procent, de norm voor de eerste inrichting met 0,34 procent en het normbedrag voor de Materiële kosten van instandhouding van gymzalen met 0,20 procent.

Deze normbedragen worden jaarlijks aangepast volgens de systematiek zoals die is vastgelegd in de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Gemeenten kunnen er ook zelf voor kiezen een andere normvergoeding en andere systematiek voor prijsbijstelling te kiezen.

De daling van de normbedragen is opvallend nu juist de prijzen in de bouw stijgen, het afgelopen jaar met zo’n 6 tot 7 procent. Dat betekent dat er nog minder geld overblijft om goede schoolgebouwen te realiseren. Het risico van mislukte aanbestedingen en daarmee ook een stagnatie van (vervangende) nieuwbouw óf schoolgebouwen met een nog mindere kwaliteit is daarmee groot. In de praktijk is het nu al nagenoeg onmogelijk om met de (oude) normen gebouwen te realiseren die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

De PO-raad is bang dat deze negatieve bijstelling leidt tot een stagnatie van nieuwbouwactiviteiten met als gevolg dat leerlingen les zullen blijven krijgen in te oude gebouwen. De eerste signalen hierover stemmen niet optimistisch. Dat betekent dat veel leerlingen les zullen blijven krijgen in te oude gebouwen en/of gebouwen van onvoldoende kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat dat negatieve gevolgen kan hebben voor hun leerprestaties.

Wel subsidie verduurzaming
Ondertussen wordt door het Rijk wel extra geld uitgetrokken om de gebouwen verder te verduurzamen. De overheid stelt sinds maandag 3 oktober subsidies beschikbaar, waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren om hun schoolgebouwen te verduurzamen.

Deze subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500. Hiervan kunnen 150 schoolbesturen gebruikmaken en dient als een steuntje in de rug. “Het verbeteren van het binnenklimaat op school of het groener maken van een gebouw is vaak een behoorlijke klus”, legt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs uit. “Met de hulp van experts wordt het voor scholen eenvoudiger om verbeteringen door te voeren.”

Onderdeel Green Deal Scholen
Deze subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen, dat een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw beoogt. “Het is plezierig dat we nu een eerste groep schoolbesturen op weg kunnen helpen met een financiële tegemoetkoming”, vindt woordvoerder Wim Lengkeek van de Green Deal Scholen. “Zo kunnen deze besturen actief aan de slag met een gezonder binnenklimaat, een duurzaam schoolgebouw en lagere energiekosten. Daarvan profiteren de leerkrachten, de leerlingen en de huishoudportemonnee van de school.”

Bron: Kenniscentrum Facilitair Management & Gebouwbeheer