SCP Nederland: onderhoud schoolgebouwen blijft punt van zorg

De staat van het onderhoud van schoolgebouwen laat in de ogen van schoolpersoneel en ouders van leerlingen te wensen over. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) “Maten voor gemeenten 2014”.

Uit eerder onderzoek blijkt ook dat technisch gezien de scholen redelijk onderhouden zijn, maar dat met name de functionaliteit, duurzaamheid en het energieverbruik niet voldoen. De hoge gemiddelde leeftijd (ruim 40 jaar) en het gebrek aan een goede regeling om de bestaande gebouwen te renoveren, stelt veel schoolbesturen voor forse problemen.

De Algemene Rekenkamer heeft onlangs een gebruikersonderzoek gedaan naar de kwaliteit van schoolgebouwen. Uit de tussentijdse resultaten van dit onderzoek bleek dat leerlingen, leraren en ouders de gebouwen een magere voldoende geven.

Het SCP concludeert tevens dat gemeenten in verhouding weinig geld uitgeven aan onderwijs(huisvesting). Dit komt mede door de afgenomen betrokkenheid van gemeenten bij het funderend onderwijs (onder andere vanwege de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs). Gemeenten zijn nog wel verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. De PO-Raad pleit al geruime tijd voor een verkenning naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen (Schevenings beraad) waarmee een einde kan komen aan dergelijke problemen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord. Het rapport van het SCP kan worden gezien als een bevestiging van de noodzaak daartoe.

Bron: PO-Raad