Stad Brussel blijft investeren in onderwijsinfrastructuur