Stimuleringsprogramma duurzame scholen van start (NL)

Er komt geld en informatie beschikbaar om (brede) scholen (primair en voortgezet) te stimuleren hun gebouwen energiezuiniger te maken. Veel schoolbesturen willen wel verduurzamen, maar weten niet hoe en waar te beginnen. Green Deal Scholen biedt hulp.

Het stimuleringsprogramma houdt in dat er betere (online) informatie komt over energiebesparende maatregelen, er komt een helpdesk voor vragen, 150 scholen kunnen zich aanmelden voor steun en is er ondersteuningsruimte voor het verduurzamen van 15 integrale huisvestingplannen. Scholen die vooroplopen of het thema duurzaamheid hoog op de agenda zetten in 2016, kunnen zich aanmelden als regionale ambassadeur.

Monumentale gebouwen

Scholen die gehuisvest zijn in monumentale gebouwen krijgen de mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten uit het Duurzame Scholenfonds. Deze lening heeft geen tijdslimiet. Het stimuleringsprogramma loopt in totaal drie jaar. De start van het Green Deal Scholen-programma is op 10 november tijdens de kennisdag van Ruimte-OK.

Binnenklimaat

De kern van dit programma richt zich op een grote middengroep schoolbesturen die heeft aangegeven wel graag aan de slag te willen met energiebesparing, maar niet te weten hoe. Schoolbesturen haken af omdat zij niet weten waar te beginnen. Veel van de negenduizend schoolgebouwen hebben een slecht binnenklimaat (een energielabel van C of lager). Uit onderzoek blijkt dat dit slechte binnenklimaat leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en een hoger ziekteverzuim.

Bron: KinderopvangTotaal